TKP HEADLINE

วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย

วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย


    วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย  ตั้งอยู่หมู่ 7 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นวัดที่มีความเงียบสงบ บรรยากาศร่มรื่นอยู่ติดริมแม่น้ำท่าตะเภาภายในวัดเป็นที่เก็บสรีระร่างของ หลวงปู่สงฆ์บรรจุอยู่ในโลงแก้ว เป็นพระที่ชาวตำบลบางลึกและชาวจังหวัดชุมพรให้ความนับถือเป็นอย่างมาก ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะมีงานประจำปีของวัดเจ้าฟ้าศาลาลอย และมีการอาบน้ำสรีระร่างของหลวงปู่สงฆ์ ภายในงานมีมหรสพอย่างยิ่งใหญ่ เป็นประจำทุกปี อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ

 โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ


โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ระหว่างหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 12  ตำบลบางลึกอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ภายในพื้นที่โครงการพัฒนา พื้นที่หนองใหญ่ ตามแนวพระราชดำริ แบ่งออกเป็นส่วนๆ คือ บริเวณหนองใหญ่ทางช้าง ด้านหน้าของที่ตั้งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองบริเวณ ตำหนักทรงงาน ศูนย์กีฬาทางน้ำตำบลบางลึก ท่านจะได้รับสัมผัสกับธรรมชาติ อกาศที่บริสุทธิ์ เงียบสงบ ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้มากมาย ท่านสามารถพักผ่อนหย่อนใจด้วยจักรยานน้ำ และการเดิน วิ่ง ออกกำลังกาย ของประชาชนทั่วไป มีประชาชน มาออกกำลังกาย เช้าเย็น พักผ่อนในครอบครัว นอกจากนี้มีร้านค้าจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง. และบริเวณหนองใหญ่ ซึ่งจัดเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่ด้านหน้าตำหนักทรงงาน อ่านเพิ่มเติม...

ห้องอบตัวด้วยสมุนไพรบ้านถ้ำสิงห์

 ห้องอบตัวด้วยสมุนไพรบ้านถ้ำสิงห์


ห้องอบตัวด้วยสมุนไพรบ้านถ้ำสิงห์ สถานที่ตั้ง ในวัดถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านกับวัดสร้างห้องอบตัวด้วยสมุนไพร โดยจะเปิดบริการทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น. บริการฟรี ดำเนินงานบริการโดยนายสุรินทร์ อินทร์วัฒนา นายเล็ก เรืองราย นายน้อย พราหมณ์สังข์ และนายไพบูลย์ คูประเสริฐ ได้รับการสนับสนุนโดย ชมรมผู้สูงอายุตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ และวัดถ้ำสิงห์ อ่านต่อเพิ่มเติม...


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์

   วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ สถานที่ตั้ง 18 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ 2551 โดยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านถ้ำสิงห์ มี นายนิคม ศิลปศร เป็นประธานกลุ่ม ได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าจะหาวิธีแนวทางใดที่จะสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อ่านต่อเพิ่มเติม...

วัดถ้ำสิงห์

 วัดถ้ำสิงห์


วัดถ้ำสิงห์ ตั้งอยู่เลขที่ 121/2 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นสถานที่สำคัญในการสืบทอดหลักธรรมคำสอนและอุดมคติทาง พระพุทธศาสนาไปสู่สังคมและชุมชนตำบลถ้ำสิงห์แห่งนี้ เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา อ่านต่อเพิ่มเติม...

ฟาร์มอินทร์แปลง การเลี้ยงโคนม

 ฟาร์มอินทร์แปลง การเลี้ยงโคนม


ฟาร์มแสนสุขของผมก็ยังคงดำเนินต่อไป เติบโตอย่างช้าๆ พร้อมกับความศรัทธาในอาชีพและประสบการณ์ที่มากขึ้น แน่นอนว่าผมเอาอาชีพเลี้ยงโคนมที่บ้านผม เป็นผลงานส่วนหนึ่งของการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 ซึ่งผมเข้ารับรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อตอนผมอยู่ ม.3 ด้วย จนกระทั่งผมจบชั้น ม.6 และกำลังจะสมัครเรียนต่อ แม่ผมประสบอุบัติเหตุรถล้มกระดูกขาด้านซ้ายแตกต้องนอนพักรักษาตัวถึง 3 เดือน จนทำให้ผมไม่ได้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยปิดเหมือนเพื่อนๆ คนอื่นๆ ผมจึงตัดสินใจลงเรียนที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมๆ กับเดินหน้าดูแลฟาร์มเต็มตัว มันสร้างความน้อยใจให้ผมมาก ทั้งเพื่อน ทั้งครูบางท่านต่างไม่เข้าใจในปัญหาของผม “จะเลี้ยงวัวจริงๆหรือ” หรือ “ว่าไงเด็กเลี้ยงวัว” คำพูดเหล่านี้มันวนเวียนและกระทบจิตใจผมเป็นอย่างมาก ชีวิตวัยรุ่นของผมไม่มีแล้ว ผมต้องทำงานแล้ว อ่านต่อเพิ่มเติม...

ปู่เจ้าน้ำผุด

 ปู่เจ้าน้ำผุด


สถานที่ท่องเที่ยว  สระปู่เจ้าน้ำผุด   หมู่บ้านทุ่งหงส์  ตำบลทุ่งคา

สระปู่เจ้าน้ำผุด บ้านทุ่งหงษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีตาน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดินเป็นแอ่งน้ำขนาดเล็กให้นักท่องเที่ยวได้ลงเล่นน้ำที่ใส ถัดไปก็จะเป็นแอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปลาหลากหลายชนิด นักท่องเที่ยวสามารถนำอาหารมาให้หรือจะเดินเล่นรอบริมสระน้ำ นั่งพักผ่อนตามจุดบริการต่างๆ ที่มีต้นไม้น้อยใหญ่ให้ความร่มรื่น ที่นี่ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคือปู่เจ้าที่ผู้คนเคารพนับถือให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพรอีกด้วยเติมทั้งความสุขเติมทั้งบุญให้ได้อิ่มเอมใจแน่นอน ในเทศกาลงานประเพณีต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง ก็มีการจัดกิจกรรมประเพณีให้ชาวบ้านในละแวกนั้นและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาร่วมกันพัฒนาสระปู่เจ้า ร่วมสนุกสังสรรค์ตามประเพณีวัฒนธรรมในแต่ละเทศกาลนั้นๆ อ่านต่อเพิ่มเติม...

วัดสามแก้ว

 วัดสามแก้ว


 "เนินที่วัดสามแก้วนี้" แต่ดึกดำบรรพ์มา ชาวบ้านเรียกว่าเขาสามแก้ว มีเรื่องราวกล่าวเล่ากันเป็นทำนองนิทานว่าเคยมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาแล้วถึง ๓ ยุค แต่อยู่ไม่ตลอด จากเป็นที่รกร้างมาหลายปี ไม่มีสิ่งปลูกสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งเหลืออยู่ คงมีต้นไม้ที่ใช้ได้อยู่บ้างเล็กน้อย พอเป็นเครื่องหมายว่า    พระสงฆ์เคยอยู่อาศัย เมื่อปีฉลู พุทธศักราช ๒๔๖๘ เมษายน พระธรรมวโรดม  ( เซ่ง อุตฺตโม ) วัดราชาธิวาส ครั้งยังเป็นพระธรรมโกษาจารย์ กับหลวงศรีสุพรรณดิฐ  (เผียน ชุมวรฐายี ) ครั้งยังเป็นนายอำเภอท่าแวะ จังหวัดชุมพรนี้ พร้อมด้วยทายกทายิกา ได้เริ่มถางป่าอันรกร้างและได้สร้างที่อยู่ชั่วคราวสำหรับพระสงฆ์ สามเณร จัดให้พระสงฆ์ได้อยู่จำพรรษา ตั้งแต่นั้นมา ในปลาย พ.ศ.๒๔๖๘ นั้นได้สร้างศาลาธรรมสภาถาวรขึ้นเป็นหลักฐาน กว้าง ๕ วา ยาว ๑๐ วา ประมาณราคา ๘ ,๐๐๐ บาท ครั้นถึงพุทธศักราช ๒๔๖๗ ได้รับพระราชทานเป็นวิสุงคามสีมา โดยกว้าง ๒ เส้น ยาว ๓ เส้น ในวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๖๗ วันที่ ๒๓ ธันวาคม อ่านต่อเพิ่มเติม...

วัดพระใหญ่

 วัดพระใหญ่


บ้านคลองสูบ เดิมเรียกว่า "คลองน้ำ” เนื่องจาก ในหมู่บ้านมีคลอง ต่อมามีการสูบน้ำเพื่อใช้ในการตีเหล็ก ชาวบ้านจึงเปลี่ยนเป็น "บ้านคลองสูบ” บ้านคลองสูบมีสำนักสงฆ์เขาเจดีย์ (พระใหญ่) และมีจุดชมวิวเขาเจดีย์ (พระใหญ่) ทุกช่วงเทศกาลวันมาฆบูชา หัวหน้าสำนักสงฆ์ คณะกรรมการหมู่บ้าน กำหนดจัดงานประจำปี ปิดทององค์พระใหญ่ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน/ท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป อ่านต่อเพิ่มเติม...

การรำเทิดพระเกียรติฯ

รำเทิดพระเกียรติฯ กรมหลวงชุมพรรำเทิดพระเกียรติฯ กรมหลวงชุมพร อีกหนึ่งความงดงามของประเพณีเมืองชุมพร
วันที่ 19 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือมีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ องค์พระบิดาแห่งกองทัพเรือ ที่มีคุณูนานัปการต่อประเทศไทย ทั้งเรื่องการทหารและเรื่องวิชาแพทย์แผนไทยในนาม “หมอพร” พระองค์ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ภายหลังทรงประชวรด้วยพระโรคภายใน จึงกราบบังคมทูลลาออกจากราชการและเสด็จมาประทับเป็นการส่วนพระองค์ ที่พระตำหนักชายทะเล บริเวณหาดทรายรี จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลในปัจจุบัน ก่อนที่จะสิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคไข้หวัดใหญ่ หลังจากนั้นพระตำหนักที่สร้างไว้ ก็กลายเป็นที่สักการะบูชาพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร พระองค์เปรียบเสมือน “พ่อ” หรือ “เตี่ย” ที่คอยดูแลลูกหลานชาวเมืองชุมพรให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข โดยชาวชุมพรมักเรียกพระองค์ว่า “เสด็จเตี่ย” และในปัจจุบันจะมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันเข้ามากราบไหว้ขอพรพระองค์ที่พระตำหนักแห่งนี้เป็นจำนวนมาก อ่านต่อเพิ่มเติม...

ผัดไทยแม่แดง

 ผัดไทยแม่แดง Street Food เมืองชุมพร


ถนนสายผัดไทยของจังหวัดชุมพรเป็นถนนสั้นๆ ที่มีร้านขายผัดไทยตั้งอยู่​ติดๆ กันนับ 10 ร้าน มาถึงชุมพรตอนกลางคืนไม่มีอดตายถ้ามาเดินที่นี่ ถนนสายผัดไทย หรือ Street Food เมืองชุมพรอยู่ถนนกรมหลวง ฝั่งกำแพงแขวงทางหลวงชุมพร ถึงบริเวณทางเข้าห้างสรรพสินค้า โอเชี่ยน ช้อปปิ้งมอลล์ ชุมพร ระยะทางประมาณ 300 เมตร อยู่ในพื้นที่ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อขับรถผ่านถนนเส้นนี้มักจะเห็นผู้คนยืนต่อแถวเข้าคิวซื้อผัดไทยในร้านต่าง ๆ เน้นขนัดทุกวัน ร้านขายผัดไทยอยู่ห้างจากสถานีรถไฟชุมพร ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที นักท่องเที่ยวมักเรียกถนนเส้นนี้ว่าตลาดโต้รุ่งเมืองชุมพร อ่านต่อเพิ่มเติม...

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร


ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และความเหมาะสมหลายประการ สำนักผังเมืองกระทรวงมหาดไทย จึงได้มีหนังสือเชิญชวนให้กรมป่าไม้ ร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำผังเมืองชุมพร เมื่อปี พ.ศ. 2529 และดำเนินการสำรวจสภาพทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดชุมพร ผลการสำรวจปรากฏว่า จังหวัดชุมพรมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ป่าชายเลน ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล แนวปะการัง ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และสภาพธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นชายหาดและเกาะที่ยังคงความงดงาม สมควรกำหนดพื้นที่บริเวณที่เหมาะสม เพื่อประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการของประชาชนและเป็นแหล่งความรู้เพื่อประโยชน์ในการวิจัยในเชิงวิชาการ และการเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ จึงได้ประกาศจัดตั้งพื้นที่แห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ในปี พ.ศ. 2542 อ่านต่อเพิ่มเติม...

ศาลกรมหลวงชุมพร

 ศาลกรมหลวงชุมพร


ปัจจุบันการขนส่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในการขนส่งทั้งคนและสิ่งของต่างๆเพื่อกระจายแรงงานและสินค้าไปทุกภูมิภาค การเดินทางโดยรถยนต์ขนส่งผู้ขับต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการขับรถทำให้เกิดความเหนื่อยล้าในการขับขี่ นอกจากอาหารและยาชูกำลังกระตุ้นสมอง ที่ช่วยทำให้ตื่นตัว สิ่งที่สำคัญในการเดินรถคือกำลังใจ ความเชื่อมั่นทางใจ เพื่อเป็นการสร้างสติให้แก่ผู้ขับขี่ อ่านต่อเพิ่มเติม...

วัดถ้ำหาดพันไกร

 วัดถ้ำหาดพันไกร


ตำบลหาดพันไกร มีตำนานกล่าวขานจากคนรุ่นก่อนว่า มีหาดทรายที่สวยงามเป็นแนวยาว และมีช้างพังลงมาเดินบนหาดทรายและตาย จนชาวบ้านย่านนั้นเรียกว่า หาดพันไกร จึงมาเป็นชื่อตำบลในปัจจุบัน ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาใต้ นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านล่าง หมู่ 2 บ้านหาดพันไกร หมู่ 3 บ้านนาเหนือ หมู่ 4 บ้านเขาล้าน หมู่ 5 บ้านหนองบัว หมู่ 6 บ้านนาป่าตอ หมู่ 7 บ้านท่ายวน หมู่ 8 บ้านนาโยม หมู่ 9 บ้านหนองจันทร์หอม หมู่ 10 บ้านเขากล้วย หมู่ 11 บ้านเขาเหลียง อ่านต่อเพิ่มเติม...

เรือหลวงเจนทะเล

“เรือหลวงเจนทะเล จุดชมวิวหาดคอเขา”


เรือหลวงเจนทะเลเกิดขึ้นเมื่อมียายคนนึงฝันเห็นเรือรบจึงได้เอาความฝันมาสอบถามร่างทรงได้คำตอบว่าคุณยายจะต้องสร้างเรือรบตามความฝันขึ้นโดยร่างทรงมาชี้พื้นที่ที่ควรจะสร้างเป็นที่ดินอยู่ในเขตวัดคอเขา คุณยายได้ขออนุญาต หลวงพ่อวัดคอเขา และหลวงพ่อก็อนุญาตให้สร้างได้เรือรบจำลองเรือหลวงเจนทะเลจึงได้เริ่มการก่อสร้างขึ้นเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2542 ขนาดความกว้างและความยาวของเรือรบจำลองที่สร้างตามความฝันที่ฝันเห็น ตรงกับประวัติเรือหลวงเจนทะเลอย่างแม่นยำ คือมีความยาว 194 ฟุต (59 เมตร) ความกว้าง 27 ฟุต 6 นิ้ว (9 เมตร) นับเป็นอีกหนึ่งตำนานความมหัศจรรย์ของเมืองไทย บนเรือหลวงเจนทะเลมีอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์และหลวงปู่ศุขเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ เรือหลวงเจนทะเลหันหน้าออกไปทางหาดคอเขาเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร อ่านต่อเพิ่มเติม...


วัดคอเขา

 วัดคอเขา 


วัดคอเขา  ตั้งอยู่บ้านห้วยจระเข้  หมู่ที่  15  ตำบลนาพญา  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุม  สังกัดคณะสงฆ์  มหานิกาย  เรื่องมีอยู่ว่า  ท่านพระครูอาทร  ไดรับนิมิตว่า  ให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้น  โดยจะใช้ชื่อว่า  “วัดเทพนิมิต”  แต่เมื่อนายเนื้อม  กาญจนรัตน์  กรรมการบริหารวัด  ได้ดำเนินการทำเรื่องเข้ากรมศาสนา  ให้แต่งตั้งเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ในปี  พ.ศ.  2549  ทางกรมศาสนาพิจารณาให้ตั้งชื่อว่า  “วัดคอเขา”  และมีพระครรชิต  ญานทีโม  เป็นเจ้าอาวาสได้หนึ่งพรรษา  ก่อนลาสิกขาออกไป  ปัจจุบัน  พระครูอาทรธรรมวัตร  เป็นผู้รักษาการ แทนเจ้าอาวาสรูปเดิม  และมีแม่ชีมะลิ  คำภา  เป็นผู้ดูแลกิจการต่างๆ  ภายในวัด อ่านต่อเพิ่มเติม...

วัดวาลุการาม

 วัดวาลุการาม


วัดวาลุการาม อีกหนึ่งความศรัทธา ของชาวบ้านตำบลแหลมทราย

อาราม หรือ วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา คือวัดเวฬุวนารามที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวาย พระพุทธเจ้าและเหล่าสาวก ที่ประเทศอินเดีย แคว้นมคธในสมัยนั้น ร่วมระยะเวลา ราว ๒,๕๘๐ ปี แล้ว ซึ่งเป็นสถานที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สามารถดึงชาวพุทธทั่วโลกไปเรียนรู้ดินพุทธภูมิสร้างรายได้ เข้าประเทศจ้านวนเงินมหาศาล ด้วยเหตุนี้แหล่งการเรียนรู้ที่วัดตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ใน ประเทศที่มีการนับถือพุทธศาสนารวมถึงประเทศไทย มีแหล่งเรียนรู้ที่ปรากฏในงานศิลปะประเภท ต่างๆ ทั้งในด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยโน้มน้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ให้มาเรียนรู้และปฏิบัติด้วยความศรัทธาในการ พัฒนาตน และมีแนวโน้มจะเพิ่มการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ประเพณีและศิลปะเพื่อศึกษาวิถีชีวิตคนไทย ในอดีตและปัจจุบันได้เป็นอย่างดี อ่านต่อเพิ่มเติม...

ลูกจัน/จันทน์เทศ

 ลูกจัน/จันทน์เทศ


"ลูกจัน/จันทน์เทศ" มีชื่อพื้นบ้านว่า ลูกจัน จันทร์เทศ จันทน์บ้าน มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า เมซ (Mace) และนัทเม็จ (Nutmeg) "ลูกจัน/จันทน์เทศ" มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไมร์ริชติคาฟราแกรนส์ (Myristica fragrans Linn) จัดอยู่ในวงศ์ไมร์ริชติคาซีอี้ (MYRISTICACEAE)ต้นจันทน์เทศสามารถขึ้นได้ในสภาพของดินเกือบทุกชนิด แต่ดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วนปนทราย ที่มีอินทรีย์วัตถุสูง ต้นจันทน์เทศสามารถเจริญได้ดีในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น ต้องการปริมาณน้ำฝนปีละ 2,000-2,500 มิลลิเมตร สามารถขึ้นได้ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลจนถึงความสูงประมาณ 900 เมตร อ่านต่อเพิ่มเติม...

ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง

 ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง


ที่มาของชื่อ เนื่องจากหลังสวนเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งมาตั้งแต่สมัยโบราณ ชื่อที่เรียกจึงยาก ที่จะหาหลักฐานได้ว่ามีที่มาอย่างไร แต่เนื่องจากหลังสวนเป็นเมืองที่มีผลไม้มากจนกลายเป็นสินค้าสำคัญของเมือง นี้ ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงได้สันนิษฐานในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ว่า คำว่า “หลังสวน” น่าจะเพี้ยนมากจากคำว่า “รังสวน” หรือ “คลังสวน” ซึ่งหมายถึงแหล่งหรือที่รวมของผลไม้ทุกชนิดนั่นเอง อ่านต่อเพิ่มเติม...

อาชีพล้งเรียน

 อาชีพล้งเรียน


“ล้ง” เป็นคำที่ไม่ค่อยคุ้นหูสำหรับประชาชนทั่วไปแต่สำหรับชาวสวนผลไม้แล้วเป็นคำที่ได้ยินและคุ้นชินบ่อยมากนัก โดยเฉพาะหน้าผลไม้ ซึ่งล้งจะมีบทบาทหน้าที่สำคัญมากสำหรับชาวสวน “ล้ง” ที่กล่าวถึง ก็คือ พ่อค้าคนกลาง ที่มีหน้าที่รับซื้อผลไม้ อ่านต่อเพิ่มเติม...

ตลาดหัวท่า

 ตลาดหัวท่า


ตลาด เป็นการชุมนุมกันทางสังคม แลกเปลี่ยนสินค้ากัน ในภาษาทั่วไป ตลาดหมายความรวมถึงสถานที่ที่มนุษย์มาชุมนุมกันเพื่อค้าขาย ในทางเศรษฐศาสตร์ ตลาดหมายถึงการแลกเปลี่ยนซื้อขาย โดยไม่มีความหมายของสถานที่ทางกายภาพตลาดนัด คือตลาด ที่มีการกำหนดวันเปิดซื้อขายเป็นบางวันหรือบางเวลา ปกติแล้วจะมีลักษณะเป็นตลาดสดซึ่งขายอาหารสดเป็นหลัก ในวันที่มีตลาดนัดจะมีผู้คนคึกคักทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย สินค้าอาจวางขายกับพื้นหรือวางบนโต๊ะหรือแผงที่สร้างขึ้นอย่างหยาบๆ นอกจากนี้ยังอาจมีรถกระบะวางขายสินค้าเบ็ดเตล็ดจำพวกของใช้ในครัวมาวางขายด้วย มักมีการขายอาหารปรุงเสร็จและขนมสำหรับผู้จับจ่ายซื้อขายในตลาดนัดด้วย อ่านต่อเพิ่มเติม...

สะพานข้ามแม่น้ำหลังสวน

 สะพานข้ามแม่น้ำหลังสวน


   ตำบลปากน้ำหลังสวนตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณปากแม่น้ำหลังสวน ซึ่งด้วยความเป็นปากแม่น้ำหลังสวน จึงมีดินแดนด้านทิศใต้ ที่ติดต่อกับตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ถูกกั้นด้วยแม่น้ำแบ่งแยกระหว่าง 2ตำบลคือตำบลปากน้ำและตำบลบางมะพร้าว โดยมีแนวแบ่งเขตคือใช้กึ่งกลางแม่น้ำหลังสวนเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างตำบลปากน้ำกับตำบลบางมะพร้าว วันนี้ผู้เขียนจึงขอเขียนเล่าถึงความสุขของการเชื่อมต่อโดยสะพานรักของทั้งสองตำบล ในสมัยผู้เขียนยังเป็นเด็ก ประมาณ ปี พ.ศ 2527ในช่วงนั้นยังไม่มีการสร้างสะพานเชื่อมต่อกันระหว่างตำบลปากน้ำกับตำบลบางมะพร้าว ด้วยเหตุผลหลายประการตามความคิดเห็นของผู้เขียนคือ คงสร้างได้ยากเนื่องจากเป็นบริเวณใกล้ปากแม่น้ำหลังสวนทำให้มีเรือประมงขนาดใหญ่วิ่งผ่านหากสร้างก็ต้องมีความสูงพอสมควรให้เรือประมงขนาดใหญ่ผ่านได้ หรืออาจเป็นทีงบประมาณจัดสร้างคงสูงมาก ซึ่งในขณะนั้นการเดินทางโดยใช้เส้นทางถนนจากปากน้ำถึงตัวอำเภอหลังสวนสะดวกมาก แต่ประชาชนฝั่งบางมะพร้าว โดยเฉพาะบ้านฝั่งกระโจมหากใช้เส้นทางถนนจะต้องอ้อมไปทางตำบลพ้อแดงซึงไกลมากกว่าจะถึงตัวอำเภอ แต่ชาวบ้านฝั่งกระโจมก็มีวิธีแก้ปัญหาคือข้ามเรือและมาต่อรถโดยสาร(รถสองแถว) ที่ตำบลปากน้ำเพื่อเข้าตัวอำเภอ   โดยในสมัยเรียนบ้านของผู้เขียนอยู่ตำบลปากน้ำแต่มีเพื่อนอยู่บ้านฝั่งกระโจม ก็ใช้วิธีเดินทางแบบลงเรือไปต่อรถเพื่อไปเรียนในโรงเรียนประจำอำเภอ อ่านต่อเพิ่มเติม...

วัดแหลมสน

 วัดแหลมสน


 ตำบลปากน้ำหลังสวนเป็นตำบลที่มีจำนวนวัดข่อนข้างน้อย คือมีวัดสว่างมนัสและวัดแหลมสนเท่านั้นที่มีอยู่ในตำบลปากน้ำหลังสวน ครั้งนี้ผู้เขียนขอนำเสนอในเรื่องวัดเก่าแก่ของตำบลปากน้ำสักหนึ่งวัดก่อนคือ วัดแหลมสน  โดยมีจุดเด่นที่น่าสนใจหลายประการทั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวในตำบลปากน้ำหลังสวนคือเรือจำลองจักรีนฤเบศรที่มีรูปปั้นของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นสักการบูชาของประชาชนทั่วไป และตลาดนัดปากน้ำหลังสวนที่เป็นตลาดนัดที่ใหญ่อันดับต้นๆของจังหวัดชุมพร  รวมถึงตัววัดแหลมสนเองก็มีความน่าสนใจอยู่มากมาย ผู้เขียนได้มีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศทั้งในด้านการท่องเที่ยวและการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกทั้งเป็นวัดที่มีอาณาบริเวณติดชายทะเลมีชายหาดที่สวยงาม อ่านต่อเพิ่มเติม...

ตลาดนัดปากน้ำหลังสวน

 ตลาดนัดปากน้ำหลังสวน


   ตลาดนัดปากน้ำหลังสวน ตั้งอยู่บริเวณชายหาดปากน้ำหลังสวนเป็นชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณปากแม่น้ำหลังสวน พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นมีป่าสนบริเวณริมชายหาดปากน้ำหลังสวน จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่นิยมของประชาชนทั้งในพื้นที่และท้องถิ่นใกล้เคียงใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงเย็น และในวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ จะมีตลาดเปิดท้ายจำหน่ายสินค้าของชุมชน อาหารปรุงสำเร็จ อาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป อาหารพื้นเมือง เสื้อผ้าและของใช้อื่นๆ อ่านต่อเพิ่มเติม...

เรือจำลองจักรีนฤเบศร

 เรือจำลองจักรีนฤเบศร


 เรือจำลองจักรีนฤเบศร คือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร โดยเรือจำลองตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยหาดอยู่บริเวณริมชายหาดแหลมสน ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2540 โดยมีจุดประสงค์ในการสร้าง คือ จำลองสถานเดินเรือและได้สร้างเป็นที่ประทับรูปปั้นจำลองของเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยชั้นล่างเป็นห้องประชุมเรือจำลองมีขนาดกว้าง 39 เมตร ยาว 79 เมตร สูง 18 เมตร มีขนาด 1 ใน 3 ของเรือจักรีนฤเบศรลำจริง อ่านต่อเพิ่มเติม...

คลองหินดำ

 คลองหินดำ


คลองหินดำ อยู่ในบริเวณของ วัดโรจน์ดำริ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นบริเวณของคลองที่คาดเดากันว่าเกิดจากรอยเลื่อนของเปลือกโลก ซึ่งน่าจะเป็นแผ่นเปลือกโลกเดียวกันกับที่จังหวัดสตูล ทำให้บริเวณนี้เกิดเป็นผาหินสีดำเป็นทางยาว มีน้ำไหลผ่าน ลึกประมาณ 50 เซนติเมตร รวมแล้วระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตรเลยค่ะ ว่ากันว่า คลองหินดำนี้ น่าจะมีอายุมายาวนานมากกว่าหลายพันปีเลยทีเดียว อ่านต่อเพิ่มเติม...

ดอยตาปัง

 ดอยตาปัง


“ดอยตาปัง” หุบเขาอวตารแห่งชุมพร

ดอยตาปัง ตั้งอยู่ที่ บ้านบนดอย ม.7 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ห่างจากเขตอำเภอเมืองชุมพรไปทางใต้ ประมาณ 70 กิโลเมตร

ในช่วงเวลาแบบนี้อยากจะแนะนำสถานที่ใดสักที่นึง ที่เราสามารถผ่อนคลาย และ ชื่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่แบบสุดๆ  และที่นี่ ที่มีทั้งแสงอาทิตย์ยามเช้า ทะเลหมอกสวยๆ และอากาศเย็นๆ แต่กลับอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล อย่าง จังหวัดชุมพร สถานที่ที่กำลังพูดถึงอยู่นั้น คือ ดอยตาปัง จุดชมวิวทะเลหมอก สุดอันซีน ของ ภาคใต้  อ่านต่อเพิ่มเติม...

กาแฟเขาทะลุ

 กาแฟเขาทะลุ


กาแฟเขาทะชุมพร เริ่มต้นจากการเป็นครอบครัวเกษตรกร ชาวสวนกาแฟเขาทะลุ ชุมพร คุณลุงได้ริเริ่มคั่วกาแฟเองมากว่า 10 ปี ซึ่งทางคุณอรทัย เสนะจุติ ระหว่างการเรียนปริญญาโทอยู่นั้น ได้สนใจธุรกิจการทำแฟรนไชส์กาแฟสด จึงปรึกษากับคุณลุงและเริ่มต้นการเรียนรู้การทำกาแฟสด ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดกาแฟดิบ 2 สายพันธุ์ คือ โรบัสต้าและอาราบิก้า ขบวนการคั่วกาแฟ สูตรชงกาแฟ และการบริหารจัดการทั้งร้านค้าและออฟฟิศด้วยตนเอง จนกระทั่งได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพาณิชย์เข้าไปอบรมโครงการแฟรนไชส์สากลรุ่นที่ 10 จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม จนทำให้แฟรนไชส์ของกาแฟเขาทะลุ ชุมพร อ่านต่อเพิ่มเติม...

วัดนาสัก

 วัดนาสัก


วัดนาสัก

     ตั้งอยู่ ม.1 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร วัดนาสัก เป็นวัดประจำตำบล และมีหลวงพ่อที่ชาวบ้านนับถือ 3 องค์ คือ หลวงพ่อสร หลวงพ่อศรีคง หลวงพ่อมุม ปัจจุบันเจ้าอาวาสวัดนาสัก คือ พระครูเมตตา ธรรมจารี

     หลวงพ่อมุมมีนามเดิมว่า มุม จันทร์ประสูติ เกิดเมื่อ วันจันทร์ เดือน ๑๑ปี จอ พ.ศ. ๒๔๔๑ ที่ตำบลปากมะยิง ใกล้กับวัดปากกิ้ว จ.นครศรีธรรมราช บิดาชื่อ นายเฟื่อง มารดาชื่อนางใหม่ ท่านเป็นลูกโทน ฐานะทางบ้านนับว่าเป็นผู้มีอันจะกินเพราะมีที่นาเป็นร้อยไร่ พอท่านมีอายุได้ ๑๑ ปี บิดาก็ถึงแก่กรรม ทำให้ท่านเกิดความสลดใจและเศร้าใจเป็นอย่างมาก ท่านอยู่กับมารดาจนมีอายุได้ ๑๘ ปี คืนหนึ่งท่านฝันเห็นบิดา ท่านก็มาคิดว่าท่านไม่เคยทดแทนบุญคุณบิดาเลย จึงคิดบวชทดแทนบุญคุณซึ่งมารดาก็ให้การสนับสนุน อ่านต่อเพิ่มเติม...

เขาเหมอนี

 

เขาเหมอนี


แหล่งท้องเที่ยวตำบลนาสักอำเภอสวีจังหวัดชุมพร เขาเหมอนี  

เปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่” ของอำเภอสวี อยากให้มาเที่ยว อยากให้มาสัมผัส อยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ และอยากให้แชร์สถานที่ท่องเที่ยวดีๆ ของจังหวัดชุมพร จุดชมวิวเขาหมื่นชะนี  เขาเหมอนี  หมู่ที่ ๑ บ้านตาหลัด ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แนวผจญภัย ปีนเขา เดินป่าบนสันเขา ชมดวงตะวันขึ้นขอบฟ้าริมทะเลอ่าวไทย สัมผัสทะเลหมอกยามเช้า แลดวงตะวันตกชายเขาทะลุ บรรยากาศสวยงามใกล้บ้านเรา เหมาะกับทุกเพศทุกวัย อบต.นาสัก อ่านต่อเพิ่มเติม...

กาแฟลุงเหนอ

กาแฟลุงเหนอ 


ลุงเหนอ เป็นเกษตรกร ปลูกกาแฟมาเกือบ 20 ปีแล้ว ตั้งแต่ในช่วงที่กาแฟราคากิโลกรัมละ 100 กว่าบาท จนราคาเมล็ดกาแฟตกลงมาเรื่อย ๆ จนเหลือกิโลกรัมละ 17 บาท แต่กาแฟสำหรับชงดื่มกลับแพงมาก จึงมาคิดว่าต้องทำกาแฟเอง โดยทดลองจากสวนตัวเอง 10 ไร่ นำมาคั่วเอง ลองผิดลองถูกอยู่ 2-3 ปี กระทั่งเจอคนจีนมาแนะนำว่ากาแฟที่จะนำมาคั่วต้องไม่ใช่กาแฟใหม่ แต่ให้ใช้กาแฟเก่าค้างปียิ่งดี และการคั่วต้องใช้เนย น้ำตาล ทำจนกระทั่งรสชาติเข้าที่ ทดลองให้เพื่อนฝูงชิม ไปถึงเริ่มออกบูทหาลูกค้า อ่านต่อเพิ่มเติม...

วัดป่ายาง

วัดป่ายาง

 “วัดป่ายาง” ตั้งอยู่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เห็นกับความเชื่อของเจ้าอาวาสวัดป่ายาง ที่ทาสีวัดเป็นสีเหลืองทองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น พระอุโบสถ พระเจดีย์ พระปรางค์ต่างๆ หอระฆัง ประตูรั้วซุ้มประตูเข้าทางวัดองค์รูปจำลองพระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นความมหัศจรรย์ และความแปลกใหม่ เป็นวัดแรกของจังหวัดชุมพรที่ทาสีทองเหลืองอร่ามทั้งวัดสร้างความประทับใจให้กับบุคคลทั่วไปที่พบเห็นและสามารถดึงดูดความสนใจจุดประกายให้เยาวชนหันมาสนใจในพระพุทธศาสนา มากขึ้นด้วย อ่านต่อเพิ่มเติม...


จุดชมวิวเขาหราด

 จุดชมวิวเขาหราด


ด้วยระยะทางอยู่ห่างจากตัวเมืองชุมพรเพียง 10กิโลเมตรเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวแนว ผจญภัยที่ชื่นชอบธรรมชาติ บนยอดเขามีสกายวอล์ก จุดนั่งพักผ่อนหย่อนใจ จุดพักกางเต็นท์ และห้องน้ำ ไว้อำนวยความสะดวก โดยเร็วๆ นี้จะมีการจัดแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก และวิ่งพิชิตเขาหราดนำรายได้มาเป็นกองทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกำลังจะจัดสร้างพระบรมรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือ “เสด็จเตี่ย” มาประดิษฐานบนยอดเขาแห่งนี้ อ่านต่อเพิ่มเติม...

เขาดินสอ

 เขาดินสอ


เขาดินสอ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สูงจากน้ำทะเลประมาณ 736 เมตร เมื่ออยู่บนนี้เราสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ เรือกสวนไร่นา จนถึงอ่าวและชายหาดของทะเลชุมพร ได้อย่างชัดเจน เขาเดินสอยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติหรือจะเดินไปดูเหยี่ยวตามเส้นทางนี้ ด้วยระยะทาง 1 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่   บางคนก็บอกว่า 900 เมตร เดินแป๊บๆ ก็ถึงแล้ว อ่านต่อเพิ่มเติม...


หาดทุ่งวัวแล่น

 หาดทุ่งวัวแล่น


มีตำนานของหาดทุ่งวัวแล่นของชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีอ่าวแห่งหนึ่งอยู่ในป่ารกชัดพวกพรานร่ำลือกันว่าเป็นที่อยู่ของพวกสัตว์นานาชนิดบางชนิดดุร้ายจนใครได้ยินชื่อต้องขนลุกซู่ เช่น เสือแมลงภู่เป็นเสือดำขนาดยักษ์ชอบหม่ำสัตว์ทั้งหลายบางครั้งไม่มีไรกินก็หม่ำคน อ่านต่อเพิ่มเติม...

โรงรับจำนำปูม้า

 โรงรับจำนำปูม้า


ลุงนรงค์ ม่วงทองคำ ผู้ริเริ่มโครงการวิสาหกิจชุมชน       “ โรงรับจำนำปู ” ที่ตำบลสะพลี จังหวัดชุมพร อันเป็นองค์กรภาคประชาชนที่พัฒนามาจาก เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง       โดยเน้นการพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าเรื่องธุรกิจ อ่านต่อเพิ่มเติม...

ครูไพบูลย์ พันธ์เมือง

 ครูไพบูลย์   พันธ์เมือง


ครูไพบูลย์ พันธ์เมือง  ชายพิการที่ต้องพิสูจน์คุณค่าของตนเองครั้งแล้วครั้งเล่า กว่าจะได้รับการยอมรับจากผู้คนรอบข้าง วิกฤติชีวิตของ

ครูไพบูลย์  เริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนเด็ก พ่อตายส่วนเขาป่ายด้วยโรคที่ไม่ทราบสาเหตุ  ทำให้ขาสองข้างไม่เท่ากันและหลังค่อมลง  ฐานะที่ยากจนทำให้ต้องดิ้นรนทุกอย่าง  เพื่อให้มีโอกาสเรียนต่อ เพราะครูไพบูลย์ตระหนักแล้วว่าการศึกษาจะให้เขามีโอกาสดีๆในชีวิตได้เท่าเทียมกับคนปกติ ครูไพบูลย์ไม่สนใจคำเย้ยหยันดูแคลนของผู้อื่น  มานะบากบั่นก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ  ควรค่าการเอาเป็นเยี่ยงอย่าง อ่านต่อเพิ่มเติม...

ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์(หนองน้ำทะเลทรัพย์)

 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์(หนองน้ำทะเลทรัพย์)


บ้านทะเลทรัพย์เดิมชื่อว่าบ้านทะเลสาบบ้านตั้งมาเมื่อไรไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่พอสันนิษฐานได้จากอายุของต้น

พืชที่ราษฎรได้ปลูก และสอบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่รู้เรื่องนี้ก็พอประมาณได้ว่า มีราษฎรเข้ามาอยู่อาศัยประมาณปีพ.ศ.2455 เนื่องจากหมู่บ้านนี้มีหนองน้ำใหญ่อยู่ 1 แห่ง ริมหนองน้ำมีภูเขาตั้งตระหง่านอยู่ทางด้านตะวันตกของขอบหนอง บัดนี้หนองน้ำนี้ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 7 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร เดิมหนองน้ำนี้มีเนื้อที่กว้างขวางมากแต่ได้ถูกราษฎรบุกรุกเข้าไปทำมาหากินจนเดี๋ยวนี้เนื้อที่ของหนองมีเหลืออยู่เพียง 130 ไร่ (ตามหลักฐานของกรมประมงสำรวจเมื่อปี พ.ศ.2521) เพราะมีหนองน้ำกว้างใหญ่นี้เอง ชาวบ้านจึงเรียกหนองน้ำนี้ว่า ทะเลสาบ รอบๆ หนองน้ำมีดินดีชาวบ้านจึงจับจองที่ดินบริเวณนั้นปลูกพืชพันธุ์ และอาศัยปลายหนองน้ำนี้เป็นอาหาร เมื่อราษฎรเข้าไปอยู่อาศัยมากขึ้น จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า หมู่บ้านทะเลสาบ อ่านต่อเพิ่มเติม...

วัดถ้ำทะเลทรัพย์

 วัดถ้ำทะเลทรัพย์


วัดถ้ำทะเลทรัพย์ อีกหนึ่งวัดที่มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือ ภายในบริเวณวัดจัดทำเป็นลานปูนเชื่อมต่อกับภูเขาให้ประชาชนทั่วไปได้ขึ้นไปกราบสักการะพระพุทธรูปและรอยพระพุทธบาท ซึ่งด้านหน้าถ้ำจะมีพระพุทธรูปองค์ขาวองค์ใหญ่ประดิษฐานให้ผู้ที่เคารพนับถือได้กราบไหว้ ภายในบริเวณวัดยังมีบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายด้านหลังเป็นแม่น้ำใหญ่ติดกับภูเขาที่ชาวบ้านเรียกว่าทะเลทรัพย์ มีโบสถ์ไม้ตาลและไม้สัก พร้อมลานปฏิบัติธรรมที่กว้างขวาง และสวนสุขภาพ เหมาะกับการเติมบุญเพิ่มความเป็นมงคลให้กับชีวิต อ่านต่อเพิ่มเติม...

วัดแก้วประเสริฐ

วัดแก้วประเสริฐ

"ความเป็นมาของวัดแห่งนี้" เมื่อพ.ศ.2515 หลวงพ่อบุญ ขันติโก ได้ธุดงค์มาบริเวณบ้านท่าแอต และได้มาปักกลดบริเวณป่าช้าของบ้านท่าแอต ที่ใช้เผาศพแบบโบราณ และต่อมาในปีเดียวกัน ก็มีชาวบ้านชื่อ นายวิญญู เกื้อสกุล นางเจียม เกื้อสุกล พร้อมครอบครัว ได้ถวายที่ดินที่เคยเป็นที่อยู่ เคยเป็นสมบัติของตนเองให้เป็นที่พักสงฆ์ อยู่ในบริเวณบ้านท่าแอต จำนวน 40 ไร่เศษ ต่อมาทางกรมป่าไม้ ได้กันเขตจัดสรรพื้นที่ให้เป็นที่พักสงฆ์ จำนวน 13 ไร่ จนกระทั่งถึงปีพ.ศ.2518 มีหลวงพ่อเรียบ ศีลสาโร ธุดงค์มาอยู่ร่วมกับหลวงพ่อบุญในที่พักสงฆ์แห่งนี้ด้วย และเมื่อถึงปีพ.ศ. 2519 หลวงพ่อบุญ ได้ขอเดินธุดงค์ไปทางภาคใต้และได้ฝากหลวงพ่อเรียบดูแลสำนักสงฆ์แห่งนี้ต่อไป จนถึงปีพ.ศ. 2529 อ่านต่อเพิ่มเติม...

วัดบางแหวน

วัดบางแหวน

วัดบางแหวน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร วัดบางแหวน ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๙ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินสร้างวัด ๒๘ ไร่ แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดธำรงค์คงคารามหรือวัดใน ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่วัดปัจจุบันประมาณครึ่งกิโลเมตร ซึ่งสร้างมาเมื่อไหร่ไม่ปรากฏหลักฐานแต่ได้รับการบูรณะและพัฒนาวัดมาโดยตลอด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ.๒๕๐๑ ปัจจุบันมีพระครูสถิตธรรมธรเป็นเจ้าอาวาส (พ.ศ.๒๕๔๒ - ปัจจุบัน) อ่านต่อเพิ่มเติม...

ธนาคารปูม้า บ้านเกาะเตียบ

 ธนาคารปูม้า บ้านเกาะเตียบ ตำบลปากคลอง


บ้านเกาะเตียบ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นชุมชนที่ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง เพราะพื้นที่แห่งนี้มีทรัพยาการทางทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากชาวบ้านจะเอาเรือออกหาปู หาปลา และมีเรือไดร์หมึกด้วย และสถานที่ ที่โดดเด่นที่สุดและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างมากคือ ธนาคารปูม้า โดยมีผู้นำทางความคิดคือ ลุงจาง ฟุ้งเฟื่อง ได้เริ่มทำตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 และประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ มีปูม้าให้จำหน่ายตลอดและชุมชนที่นี่ยังสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนได้ดีนอกเหนือจากการขายปูสด ยังมีการนำปูม้ามาแกะเปลือก การนำกระดองปูมาทำความสะอาด ตากแห้งมาทำเป็นปูจ๋า ชาวบ้านจึงไม่ต้องออกไปทำงานที่อื่น อ่านต่อเพิ่มเติม...

ฝายคลองเหนก

 ฝายคลองเหนก


“...เรื่องน้ำนี้ ก็เป็นปัจจัยหลักของมวลมนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์เท่านั้น แม้สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ทั้งสัตว์ ทั้งพืช ถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้ เพราะว่าน้ำเป็นสื่อ หรือเป็นปัจจัยสำคัญของสิ่งมีชีวิต แม้สิ่งไม่มีชีวิตก็ต้องการน้ำเหมือนกัน มิฉะนั้นก็จะกลายเป็นอะไรไม่ทราบ เช่น ในวัตถุต่างๆ ในรูปผลึก ก็ต้องมีน้ำในนั้นด้วย ถ้าไม่มีน้ำก็จะไม่เป็นผลึก กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีรูป ฉะนั้น น้ำนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่กล่าวถึงข้อนี้ก็จะให้ได้ทราบถึงว่า ทำไมการพัฒนา ขั้นแรกหรือสิ่งแรก ที่นึกถึงก็คือโครงการชลประทาน แล้วก็โครงการ สิ่งแวดล้อมทำให้น้ำดี สองอย่างนี้อื่นๆ ก็จะเป็นไปได้ ถ้าหากว่า ปัญหา ของน้ำนี้ เราได้สามารถที่จะแก้ไข หรืออย่างน้อยที่สุด ก็ทำให้เรามีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ฉะนั้น การพัฒนานั้นสิ่งสำคัญก็อยู่ตรงนี้ นอกจากนั้น ก็เป็นสิ่งที่ต่อเนื่อง เช่นวิชาการในด้านการเพาะปลูก เป็นต้น ตลอดจนถึงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม หรือการค้า หรือการคลัง อะไร พวกนี้ก็ต่อเนื่องต่อไป อ่านต่อเพิ่มเติม...

น้ำตกคลองเงิน

น้ำตกคลองเงิน 

น้ำตกคลองเงิน หมูที่ 5 ตำบลพรระักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

วันนี้จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรับฤดูร้อนนี้ ด้วยบรรยากาศแบบธรรมชาติของขุนเขาลำเนาไพรผสมผสานกับเสียงน้ำตกที่จะทำให้คุณไม่รู้สึกร้อนไปตามอากาศที่แสนจะอบอ้าวนี้

เมื่อฤดูร้อนมาเยือน ทุกคนก็อยากจะหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หลบลมร้อน แช่ตัวอยู่ในกระแสน้ำใสไหลเย็นพร้อมกับชื่นชมธรรมชาติรอบๆ ตัว ที่สำคัญต้องไม่ไกลมาก เดินทางสะดวก และสามารถทำให้เรายิ้มได้ สบายใจเมื่อไปเยือน เหมือนสำนวนภาษาเหนือที่ว่า "ม่วนจังตังค์อยู่ครบ" เพราะคุ้มค่ากับการเดินทาง แถมไม่ต้องจ่ายค่าเข้าชมสถานที่นั่นเอง อ่านต่อเพิ่มเติม...

วัดพระรักษ์

วัดพระรักษ์


วัดพระรักษ์ เป็นวัดประจำตำบลพระรักษ์ อ. พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

เป็นวัดที่มีความงดงามวัดหนึ่งซึ่งมีอุโบสถอยู่บนเนินเขาที่สามารถมองวิวทิวทัศน์ได้งดงาม


ในอดีตวัดเป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะวิทยาคารที่ชาวบ้านจากชุมชนรอบๆ วัดหรือแม้จากสถานที่ห่างไกลได้เดินทางเข้ามาเพื่อศึกษาวิทยาการแขนงต่างๆ และรับการสั่งสอนอบรมทางด้านจิตใจ โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นครูสอน อ่านต่อเพิ่มเติม...

อาหารพื้นถิ่นคนพะโต๊ะ

 อาหารพื้นถิ่นคนพะโต๊ะ


 “อาหารชาวพะโต๊ะ”
ชุมชน พะโต๊ะ ชุมพร
ชื่ออาหาร  : แกงส้มหยวกกล้วยเถื่อนกับหมูสามชั้น 
ประเภทอาหาร  :  อาหารพื้นถิ่น 
ลักษณะ : อาหารในชีวิตประจำวัน 
          แกงส้มหยวกกล้วยเถื่อนกับหมูสามชั้น  เป็นอาหารพื้นถิ่น ที่ชาวอำเภอพะโต๊ะได้ใช้หยวกกล้วยเถื่อน ซึ่งมีมากในป่าพะโต๊ะ หรือป่าต้นน้ำพะโต๊ะ นำมาประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน
อ่านต่อเพิ่มเติม...

หาดอรุโณทัย

 หาดอรุโณทัย


หาดอรุโณทัยเป็นอีกหาดหนึ่งของจังหวัดชุมพรที่มีความสงบเงียบ อยู่ใกล้กับปากน้ำทุ่งตะโก จึงเป็นชายหาดที่อยู่ใกล้เคียงกับหมู่บ้านชาวประมงตลอดเวลาจึงมีโอกาสเห็นเรือประมงเข้าออกอยู่อย่างสม่ำเสมอ หาดอรุโณทัย เป็นหาดทรายสีขาวสะอาดตลอดแนว ถัดขึ้นไปจะเป็นทิวสน ยามน้ำลดบริเวณหาดนี้มีลักษณะเป็นน้ำตื้นยาวไปสู่ทะเล และเห็นเป็นดอนทรายโผล่ขึ้นมาเป็นแนวกว้าง บริเวณหาดอรุโณทัยแวดล้อมไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยต่างๆที่อยู่ไม่ไกลจากฝั่ง อาทิ เกาะพิทักษ์ เกาะมะพร้าวฯ นอกจากนั้นบริเวณหาดอรุโณทัยยังเป็นที่ตั้งของศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ นักท่องเที่ยวนิยมมากราบสักการะอย่างไม่ขาดสาย อ่านต่อเพิ่มเติม...

สวนลุงนิล

 สวนลุงนิล


สมบูรณ์ ศรีสมบัติ (ลุงนิล) เกษตรกรวัย 66 ปี หรือสวนลุงนิลเป็นหนึ่งใน 25 ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคัดเลือกว่าเป็นผู้ที่ได้นำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำปฏิบัติกับตนเองทำให้พลิกฟื้นครอบครัวที่เคยได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ.2540 จนเป็นหนี้สินมากมายจากการทำธุรกิจได้หลุดพ้นจากหนี้สินหมดได้ อ่านต่อเพิ่มเติม...

สวนนายดำ


 สวนนายดำ สุดยอดแห่งส้วมของประเทศไทย


นายดำ ฉิ่งสุวรรณโรจน์ ผู้ให้กำเนิด "สวนนายดำ" เกิดเมื่อปีพ.ศ.2475 เป็นชาวหลังสวนโดยกำเนิด ด้วยความพากเพียร และอุสาหะการทำมาหากิน ทำอาชีพเกษตรกรอย่างเต็มตัว เงาะโรงเรียน เป็นผลไม้แรกที่เริ่มลงดิน ปลูก ณ ที่ดินแปลงนี้ จากการหมั่นสังเกต จึงเริ่มพัฒนาเงาะโรงเรียนจนมีคุณภาพ สามารถส่งออกขายต่างประเทศ ค้นพบวิธีการทำเงาะให้ติดผลบนหลังกิ่ง และต่อมาพบอุปสรรคและปัญหาเรื่องการเก็บเกี่ยวและการรักษาคุณภาพของเงาะจึงเริ่มมองหาพืชตัวใหม่เข้ามาทดแทน ทุเรียน จึงเป็นผลไม้ที่นำ มาปลูก ใช้ประสบการณ์เช่นเดียวกับเงาะ และประสบผลสำเร็จในการปลูกทุเรียนนอกฤดู จนมีชื่อเสียง ได้รับรางวัล จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปี 2535 และเมื่อต้นทุเรียนเริ่มมีอายุมากขึ้น พื้นที่ปลูกมากขึ้น จึงต้องมีการปลูกพืชหมุนเวียนบ้าง ส้มโชกุน เป็นผลไม้ที่นำมาลงพื้นที่นี้ จนเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ที่สร้างชื่อให้กับสวนนายดำเป็นที่รู้จัก และยอมรับถึงรสชาติที่ดีที่สุดในโลก อ่านต่อเพิ่มเติม...น้ำตกคลองเพรา (น้ำตกทับช้าง)

 น้ำตกคลองเพรา (น้ำตกทับช้าง) น้ำตกสวยกลางป่าน้ำตกคลองเพรา (น้ำตกทับช้าง) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่กลางป่า มีความสวยงามมากมีน้ำไหลตลอดปี มีอยู่ด้วยกัน 5 ชั้น ชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่น้ำโจนสูงสุดถึง 36 เมตร ทำให้สายน้ำไหลตกลงมาเป็นม่านน้ำตกอย่างงดงาม ในฤดูฝนสายน้ำจะไหลแรง ตกลงมากระทบโขดหินและแอ่งน้ำแตกกระจายเป็นละออง นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้ชมพันธุ์ไม้และสัมผัสความชุ่มชื้นของธรรมชาติในป่าดงดิบด้วย บริเวณที่ทำการอุทยานฯ ไม่มีที่พัก ร้านอาหาร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ มีเฉพาะลานกางเต็นท์เท่านั้น อ่านต่อเพิ่มเติม...


ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดชุมพร. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand