TKP HEADLINE


วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย

วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย


    วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย  ตั้งอยู่หมู่ 7 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นวัดที่มีความเงียบสงบ บรรยากาศร่มรื่นอยู่ติดริมแม่น้ำท่าตะเภาภายในวัดเป็นที่เก็บสรีระร่างของ หลวงปู่สงฆ์บรรจุอยู่ในโลงแก้ว เป็นพระที่ชาวตำบลบางลึกและชาวจังหวัดชุมพรให้ความนับถือเป็นอย่างมาก ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะมีงานประจำปีของวัดเจ้าฟ้าศาลาลอย และมีการอาบน้ำสรีระร่างของหลวงปู่สงฆ์ ภายในงานมีมหรสพอย่างยิ่งใหญ่ เป็นประจำทุกปี อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ

 โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ


โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ระหว่างหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 12  ตำบลบางลึกอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ภายในพื้นที่โครงการพัฒนา พื้นที่หนองใหญ่ ตามแนวพระราชดำริ แบ่งออกเป็นส่วนๆ คือ บริเวณหนองใหญ่ทางช้าง ด้านหน้าของที่ตั้งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองบริเวณ ตำหนักทรงงาน ศูนย์กีฬาทางน้ำตำบลบางลึก ท่านจะได้รับสัมผัสกับธรรมชาติ อกาศที่บริสุทธิ์ เงียบสงบ ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้มากมาย ท่านสามารถพักผ่อนหย่อนใจด้วยจักรยานน้ำ และการเดิน วิ่ง ออกกำลังกาย ของประชาชนทั่วไป มีประชาชน มาออกกำลังกาย เช้าเย็น พักผ่อนในครอบครัว นอกจากนี้มีร้านค้าจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง. และบริเวณหนองใหญ่ ซึ่งจัดเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่ด้านหน้าตำหนักทรงงาน อ่านเพิ่มเติม...

ห้องอบตัวด้วยสมุนไพรบ้านถ้ำสิงห์

 ห้องอบตัวด้วยสมุนไพรบ้านถ้ำสิงห์


ห้องอบตัวด้วยสมุนไพรบ้านถ้ำสิงห์ สถานที่ตั้ง ในวัดถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านกับวัดสร้างห้องอบตัวด้วยสมุนไพร โดยจะเปิดบริการทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.00 น. บริการฟรี ดำเนินงานบริการโดยนายสุรินทร์ อินทร์วัฒนา นายเล็ก เรืองราย นายน้อย พราหมณ์สังข์ และนายไพบูลย์ คูประเสริฐ ได้รับการสนับสนุนโดย ชมรมผู้สูงอายุตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ และวัดถ้ำสิงห์ อ่านต่อเพิ่มเติม...


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์

   วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ สถานที่ตั้ง 18 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ 2551 โดยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านถ้ำสิงห์ มี นายนิคม ศิลปศร เป็นประธานกลุ่ม ได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าจะหาวิธีแนวทางใดที่จะสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อ่านต่อเพิ่มเติม...

วัดถ้ำสิงห์

 วัดถ้ำสิงห์


วัดถ้ำสิงห์ ตั้งอยู่เลขที่ 121/2 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นสถานที่สำคัญในการสืบทอดหลักธรรมคำสอนและอุดมคติทาง พระพุทธศาสนาไปสู่สังคมและชุมชนตำบลถ้ำสิงห์แห่งนี้ เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา อ่านต่อเพิ่มเติม...

ฟาร์มอินทร์แปลง การเลี้ยงโคนม

 ฟาร์มอินทร์แปลง การเลี้ยงโคนม


ฟาร์มแสนสุขของผมก็ยังคงดำเนินต่อไป เติบโตอย่างช้าๆ พร้อมกับความศรัทธาในอาชีพและประสบการณ์ที่มากขึ้น แน่นอนว่าผมเอาอาชีพเลี้ยงโคนมที่บ้านผม เป็นผลงานส่วนหนึ่งของการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 ซึ่งผมเข้ารับรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อตอนผมอยู่ ม.3 ด้วย จนกระทั่งผมจบชั้น ม.6 และกำลังจะสมัครเรียนต่อ แม่ผมประสบอุบัติเหตุรถล้มกระดูกขาด้านซ้ายแตกต้องนอนพักรักษาตัวถึง 3 เดือน จนทำให้ผมไม่ได้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยปิดเหมือนเพื่อนๆ คนอื่นๆ ผมจึงตัดสินใจลงเรียนที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมๆ กับเดินหน้าดูแลฟาร์มเต็มตัว มันสร้างความน้อยใจให้ผมมาก ทั้งเพื่อน ทั้งครูบางท่านต่างไม่เข้าใจในปัญหาของผม “จะเลี้ยงวัวจริงๆหรือ” หรือ “ว่าไงเด็กเลี้ยงวัว” คำพูดเหล่านี้มันวนเวียนและกระทบจิตใจผมเป็นอย่างมาก ชีวิตวัยรุ่นของผมไม่มีแล้ว ผมต้องทำงานแล้ว อ่านต่อเพิ่มเติม...

ปู่เจ้าน้ำผุด

 ปู่เจ้าน้ำผุด


สถานที่ท่องเที่ยว  สระปู่เจ้าน้ำผุด   หมู่บ้านทุ่งหงส์  ตำบลทุ่งคา

สระปู่เจ้าน้ำผุด บ้านทุ่งหงษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีตาน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดินเป็นแอ่งน้ำขนาดเล็กให้นักท่องเที่ยวได้ลงเล่นน้ำที่ใส ถัดไปก็จะเป็นแอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปลาหลากหลายชนิด นักท่องเที่ยวสามารถนำอาหารมาให้หรือจะเดินเล่นรอบริมสระน้ำ นั่งพักผ่อนตามจุดบริการต่างๆ ที่มีต้นไม้น้อยใหญ่ให้ความร่มรื่น ที่นี่ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคือปู่เจ้าที่ผู้คนเคารพนับถือให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพรอีกด้วยเติมทั้งความสุขเติมทั้งบุญให้ได้อิ่มเอมใจแน่นอน ในเทศกาลงานประเพณีต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง ก็มีการจัดกิจกรรมประเพณีให้ชาวบ้านในละแวกนั้นและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาร่วมกันพัฒนาสระปู่เจ้า ร่วมสนุกสังสรรค์ตามประเพณีวัฒนธรรมในแต่ละเทศกาลนั้นๆ อ่านต่อเพิ่มเติม...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดชุมพร. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand