TKP HEADLINE

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ

 โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ


โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ระหว่างหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 12  ตำบลบางลึกอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ภายในพื้นที่โครงการพัฒนา พื้นที่หนองใหญ่ ตามแนวพระราชดำริ แบ่งออกเป็นส่วนๆ คือ บริเวณหนองใหญ่ทางช้าง ด้านหน้าของที่ตั้งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองบริเวณ ตำหนักทรงงาน ศูนย์กีฬาทางน้ำตำบลบางลึก ท่านจะได้รับสัมผัสกับธรรมชาติ อกาศที่บริสุทธิ์ เงียบสงบ ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้มากมาย ท่านสามารถพักผ่อนหย่อนใจด้วยจักรยานน้ำ และการเดิน วิ่ง ออกกำลังกาย ของประชาชนทั่วไป มีประชาชน มาออกกำลังกาย เช้าเย็น พักผ่อนในครอบครัว นอกจากนี้มีร้านค้าจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง. และบริเวณหนองใหญ่ ซึ่งจัดเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่ด้านหน้าตำหนักทรงงาน อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดชุมพร. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand